Chính sách đổi trả này mô tả cách thức Chúng tôi áp dụng cho sản phẩm của Độc Mộc Nature để thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của khách hàng
1. Chính sách hủy Đơn hàng:
Sau khi hoàn tất việc đặt đơn hàng, Khách hàng có thể hủy đơn hàng bằng cách có thể liên hệ với “Chúng tôi” nhờ hỗ trợ huỷ đơn hàng. Nếu Khách hàng muốn hủy đơn hàng tại thời điểm nhận được sản phẩm thì phải thực hiện theo Chính sách đổi trả sản phẩm.
2. Chính sách đổi/ trả/ hoàn tiền: Khách hàng được đổi/ trả/hoàn tiền trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm Khách hàng nhận được sản phẩm. Để được đổi trả hoàn tiền, Khách hàng phải đảm bảo được những điều kiện sau đây:
 - Khách hàng liên hệ trực tiếp, “Chúng tôi” thực hiện chính sách đổi trả, hoàn tiền trực tiếp tại địa chỉ của “Chúng tôi” được niêm yết trên website.
 - Sản phẩm đổi, hoàn trả phải được đảm bảo còn nguyên vẹn như tình trạng Khách hàng nhận bàn giao, sản phẩm chưa được mở, dùng thử. Sản phẩm không bị hư hỏng do lỗi của Khách hàng.

CHÍNH SÁCH HỦY/ ĐỔI TRẢ VÀ HOÀN TIỀN